فلپ اسکاچ

فلپ اسکاچ

سایز :30*165 / 50*165 / 30*200 / 50*200 / 100*100

دانه بندی : Fine / Very Fine