سنباده هزارلا

سایز : 30*165 / 50*165 / 30*200 / 50*200

سایز سوراخ : 32/45

دانه بندی : P36 _ P1000

نوع دانه بندی : آلمینیوم اکساید (AO)