رول اسکاچ SHINE

گرید : Very Fine

رنگ : قهوه ای روشن

کارکرد به صورت : دستی و ماشینی

قابل استفاده به صورت‌ : تر و خشک

ساختار : نرم

توضیحات

مورد استفاده : فلزات آهني و غيرآهني، پلاستيک، وارنيش، کامپوزيت و چوب