رول اسکاچ RED R.W

گرید :very Fine

رنگ:  قرمز

کارکرد به صورت : دستی و ماشینی

قابل استفاده به صورت‌ : تر و خشک

ساختار : نرم و منعطف

توضیحات : 

 

مورد استفاده : فلزات آهني و غيرآهني، پلاستيک، وارنيش، کامپوزيت و چوب