رول اسکاچ COMPACT

گرید : Very Fine

رنگ : قهوه ای

کارکرد به صورت : دستی و ماشینی

قابل استفاده به صورت‌ : تر و خشک

ساختار : زبر

توضیحات :

 

مورد استفاده : فلزات آهني و غيرآهني، پلاستيک، وارنيش، کامپوزيت و چوب