رول اسکاچ BROWN

گرید :Very Fine

رنگ : قهوه ای

کارکرد به صورت : دستی و ماشینی

قابل استفاده به صورت‌ : تر و خشک

ساختار : منعطف

توضیحات :

مورد استفاده : فلزات آهني و غيرآهني، پلاستيک، وارنيش، کامپوزيت و چوب