اسکاچ سردریلی

قطر : 

30mm _ 40mm _ 50mm _60mm _ 80mm _100mm

ارتفاع :

20mm _25mm_ 30mm_40mm_50mm

دانه بندی : 

Fine / Very Fine

 

 

توضیحات

جهت باربرداری انواع سطوح غیر قابل دسترس فلزی و غیر فلزی ، چوب ، سرامیک و پلاستیک

قابل ارائه در انواع : تمام اسکاچ ، تمام سنباده ، اسکاچ و سنباده میباشد.